VÄLKOMMEN TILL KAIA CREATIVES!

Förstklassig design och visuell kommunikation på topp

Visuell design har alltid ett syfte

All grafisk design måste bygga på förståelsen för mottagarens verklighet och samtidigt spegla varumärkets essens. Syftet är att skapa uppmärksamhet för produkten, tjänsten eller idén.

 

Grafisk design säljer inte – den skapar viljan att köpa.

Grafisk design

& illustration

Grafisk design är första steget i all form av visuell kommunikation, oavsett mål eller plattform.

 

Grafiskt designarbete utgår alltid från mål, strategi och varumärkets grafiska riktlinjer. Som designer behöver man kunna ha ett övergripande helhetstänk för att resultatet av arbetet skall kunna fungera både i den aktuella kampanjen eller uppdraget och i kundens varumärke på alla nivåer. Det tillsammans med en analys om omvärlden och den målgrupp man vill nå skapas förutsättningar för att resultatet blir det som uppdraget kräver.

Webdesign

Den gamla klyschan "Syns du inte så finns du inte" är fortfarande helt aktuell. Att finnas på webben är idag ett måste. Det kan vara en enkel företagswebb där du på några få sidor presenterar ditt företag och produkter eller en omfattande interaktiv webbplats, kanske en webshop, som kräver ett större engagemang. Det är ofta här du skapar första intrycket. Oavsett så är det på webben som kunden eller besökaren får bekräftelse på vad ditt företag står för. Därför är god webdesign en viktig del i ett väl fungerande varumärke.

Logodesign

& grafiska profiler

Företagets eller organisationens logotype är den viktigaste delen i ett varumärkes visuella identitet. Det är logotypen som skapar igenkänning och är den starkaste bäraren av ditt varumärkes värde.

 

Den tillsammans med hur du skriver och hur du väljer att uttrycka dig i färg och bild, skapar en identitet. För att den identiteten skall förbli intakt i alla led och skapa ett starkt visuellt varumärke behöver du en grafisk profil. Den fungerar som en manual så att alla som arbetar med ditt varumärke vet hur de skall göra. En grafisk profil utformas alltid utifrån varumärkets behov och mål.