SAHLGRENSKA SCIENCE PARK

Grafiskt manér - Rapport

UPPDRAGET:

Sahlgrenska Science Park behövde en grafisk form för en rapport som tagits fram i samarbete med andra intressenter. Detta innebar att vi inte kunde använda oss av SSP:s egen grafiska profil utan hitta ett manér som kunde fungera för fler varumärken. Rapporten vände sig till investerare och makthavare med intresse inom healthtech och skulle spegla innehållet i rapporten och samtidigt kännas attraktiv för målgruppen.

 

ART DIRECTION

GRAFISK FORMGIVNINIG

ILLUSTRATION

SAHLGRENSKA SCIENCE PARK

Sahlgrenska Science Park är en neutral arena som bidrar till att Sverige kan ta en ledande roll inom healthtech, dvs tillämpad digital teknik som kan ge fler människor ett friskare liv och kostnadseffektiv vård med hög kvalitet. – och sätter ljuset på branschöverskridande samarbeten. Mobilitet, 5G, AI och dataanalys innebär stora möjligheter för vård och omsorg.

 

Ett 90-tal bolag är kopplade via Sahlgrenska Science Park till innovationsmiljön runt Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Entreprenörer, globala företag och investerare samverkar här med vård, omsorg, akademisk forskning och många andra kreativa krafter.

Besök sahlgrenskasciencepark.se