KLIMATOR

Strategiskt företagsupplägg

När Klimator, ett forskningsföretag knutet till Geovetarcentrum i Göteborg, kom till oss stod dom i starten för att lansera sina idéer på marknaden. De var svårt för dom att få ihop alla delarna och vi hjälpte dom att strukturera och skapa en ordning. Vi upprättade en plan och timeline. En av de första åtgärden var att ta fram en logotype och grafisk profil.

 

ART DIRECTION

GRAFISK FORMGIVNING

KLIMATOR

Klimator är ett mjukvaruföretag som tillhandahåller exakt och pålitlig vägväderinformation.

 

Trettio års forskning har resulterat i att Klimator, ett företag som utmanar konventioner, med sitt huvudsakliga syfte att förnya väderindustrin och skapa värde för sina kunder, främst genom partnerskap som resulterat i ökad effektivitet för slutanvändarna. Processen att arbeta tillsammans är väsentlig och syftet är att förbättra resultatet för alla inblandade.

 

De levererar kritiskt värde till bilindustrin, vinterunderhållsindustrin, trafikledningsindustrin och den smarta staden med branschens mest pålitliga och exakta väderdata.