Design är en process

Att skapa en bra visuell design börjar alltid med en brief där man klargör mål, strategi, nuläge, omvärld, målgrupper osv. Det är ofta du som kund som briefar oss men det kan också vara så att vi går in och tar fram dom fakta och underlag som behöv för att vi tillsammans skall kunna skapa en plattform att arbeta utifrån.

 

Med alla parametrar på plats och en analys börjar själva designarbetet med idéer och skisser. Man lägger ett "pussel" där bilden och känslan träder fram. Den grafiska profilen ligger alltid som en grund för det visuella uttrycket. Ibland går det snabbt och ibland tar det längre tid att nå fram till ett resultat. Självklart beror det också på komplexiteten i projektet.

analys & strategi

Alla uppdrag börjar med att ta reda på målet – varför ska vi göra det här? Hur ser målgruppen och omvärlden ut, vilka är konkurrenterna och vad är det essentiella värdet i företagets varumärke. Utifrån den informationen skapar vi sedan en strategi för att nå det mål som uppdraget har.

idé & design

Utifrån en strategi tar vi fram en idé. Vi testar den och när vi är överens börjar vi skissa på en visuell lösning som bygger på de grundläggande faktorerna och resultatet av analysen. Därefter är det dax för den visuella designen. Självklart kommer även den att föregås av en hel del skisser innan vi kan leverera en färdig lösning.

 

uppföljning & kvalitet

En grundsten i KAIA Creatives är att leverera en riktigt bra produkt. Därför läggs stor vikt vid, att tillsammans med dig som kund, alltid göra en uppföljning så att vi kan säkerställa att uppdraget verkligen nått målsättningen och fått den förväntade effekten. Beroende av uppdragets art kan det därför vara viktigt att tänka och planera för att kunna mäta resultatet på rätt sätt.

 

Vi lever i en värld som är i ständig förändring och på den digitala marknaden sker dessa förändringar väldigt snabbt. Så vänta inte utan planera in uppdateringar så att din produkt- och företagsinformation alltid är relevant och i tiden.