CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA/MedTech West

Diplom

Alla uppdrag är spännande och utmanande men några är extra roliga. Däribland detta diplom för Chalmers och Henry Wallmans pris. Ett årligen återkommande uppdrag som startade 2018. Här har vi jobbat både med färg och silverfoliering för att lyfta känslan av värde.

 

ART DIRECTION

GRAFISK FORMGIVNINIG

ILLUSTRATION

HENRY WALLMANS PRIS

Chalmers och Henry Wallmans pris belönar personer som i hans anda framgångsrikt överfört ny kunskap inom medicinteknik från akademi till praktisk sjukvård. Professor Henry Wallman var en pionjär inom området och lade på 1950-talet grunden till Chalmers och i väsentliga delar också svensk medicinteknisk forskning. Henry Wallmans anda präglades av ett nära och förtroendefullt samarbete mellan teknisk och medicinsk expertis. En avgörande nyckel till framgång.

Besök MedTechWest