Det väsentliga för en bra start

Erbjudande till startups och mindre företag

I en uppstart är det mycket att hantera och många beslut att fatta. Man vill göra så mycket som möjligt själv för att hålla kostnaderna nere. Och det är förståeligt – men det tar mycket tid. Tid som behövs till utveckling av själva verksamheten. I den situationen är det bra att ta in professionell hjälp. Det kostar lite men det blir en lösning som fungerar och håller länge. Och du kan slappna av och göra det du är bra på.

 

Vi hjälper dig att ta fram ett startpaket så att du kan nå ut till din marknad på ett förtroendefullt sätt. Och till ett överkomligt pris.

För att kunna nå ut med ditt budskap snabbt och tydligt behöver du en bra presentation av ditt företag. Olika tillfällen kräver olika typer av presentationer; föredrag inför publik eller liten grupp, på mässan, i styrelserummet, för kundbesöken osv. Att kunna presentera sitt företag eller produkt på ett professionellt sätt skapar goda förutsättningar för att nå dina mål.

Tilläggstjänster enligt offert:

Inköp och/eller framtagning av bilder, ikoner/illustrationer/grafer samt rörlig media

Fotografering

Copywriting

Översättning

Språkgranskning

Layoutkorrigering av befintlig presentation

FÖRETAGS-

PRESENTATION

Utifrån din grafiska profil tar vi fram en mall i PowerPoint (PPT) som består av en startsida, textsida, text- och bildsida, bildsida och avslutningssida. Med den här PPT-mallen kan du lätt skapa en snygg presentation av ditt företag och anpassa den för alla de tillfällen den behövs. Utifrån mallen kan du också skapa olika presentationer anpassade efter för varje gällande kund/tillfälle.

 

PPT-mall bestående av följande mallsidor:

Startsida

Textsida

Text- och bildsida

Bildsida

Avslutningssida

FÖRETAGSPRESENTATION – MALL

7 500 SEK

FÖRETAGSPRESENTATION/

PRODUKTPRESENTATION

OFFERT

Med hjälp av din grafiska profil tar vi fram en snygg och användbar företagspresentation eller produktpresentation.

Vi hjälper dig skapa din presentation utifrån dina behov och önskemål. Beroende på tillfälle och media kan vi leverera presentationen i den omfattning eller det format som passar bäst.

 

PPT

PDF

Web

Print

En fungerande webbplats är nödvändigt oavsett storlek på företag eller produkt. Websidan skall vara lätt att ta till sig och kännas attraktiv för besökaren. Den skall spegla företagets varumärke och vara en bärare av det företaget vill uppnå. Att ha en funktionell, snygg och väldesignad plats på nätet skapar trygghet och igenkänning hos dem du vill påverka. KAIA Creatives har tagit fram ett par startalternativ för små- och nystartade företag.

Tilläggstjänster enligt offert:

Domänregistrering Hostavtal

Supportavtal Säkerhetskopiering Virusskydd

E-posthantering

Spam

SEO – sökoptimering

Produktion av bilder, ikoner och rörlig media

Fotografering

Copywriting

Översättning

Språkgranskning

WEB

68 000 SEK

En logotyp är varumärkets viktigaste del i den visuella identiteten. En logotyp skall spegla varumärkets värden. Den skall kännas rätt för sitt segment och kunna leva över tid. Tillsammans med visuella regler i en grafisk profil säkerställs att varumärket alltid kommuniceras på samma sätt oavsett plattform eller media.

Tilläggstjänster enligt offert:

Omvärldsanalys

Konkurrentanalys

Varumärkesskydd

LOGO

15 000 SEK

25 000 SEK

OFFERT

LOGO START

LOGO START PLUS

LOGO ADVANCED

Anpassad ordlogotyp som

bygger på ett befintligt typsnitt.

 

Analys för framtagning av logotypen bygger på ett möte och frågeformulär som besvaras av kunden.

 

Leverans av godkända dokument sker i formaten:

Logo för Office (PNG 150 dpi),

Logo för Web (AI, PNG 72 dpi)

Logo för Print (AI)

Anpassad ordlogotyp som

bygger på ett befintligt typsnitt.

 

Enkel grafisk profil som beskriver regler för logotyp, färger, typsnitt och typografi.

 

Analys för framtagning av logotypen bygger på ett möte och frågeformulär som besvaras av kunden.

 

Leverans av godkända dokument sker i formaten:

Logo för Office (PNG 150 dpi)

Logo för Web (AI, PNG 72 dpi)

Logo för Print (AI)

 

Grafisk profil levereras som PDF

Ordlogotyp med ikon/illustration.

 

Grafisk profil som beskriver regler för varumärkets visuella identitet.

 

Omfattning och leverans enligt kundens önskemål.

OFFERT

WEB START 2

Startsida + 3 undersidor

(2 mallar)

 

Responsiv webbplats för Screen, Tablet och mobil.

 

Utseende och färgpalett anpassat efter er grafiska profil.

 

CMS (Content Management System) ingår inkl. utbildning.

Design och omfattning efter kundens önskemål

 

Responsiv webbplats för Screen, Tablet och mobil.

 

CMS (Content Management System) ingår inkl. utbildning.

WEB START 1

Scroll-down (enkelsida)

 

Responsiv webbplats för Screen, Tablet och mobil.

 

Utseende och färgpalett anpassat efter er grafiska profil.

 

CMS (Content Management System) ingår inkl. utbildning.

46 000 SEK

För mer information –

ring Hellen direkt 0708-90 40 66

WEB ADVANCED