LINDHOLMEN SCIENCE PARK

Eventmarknadsföring

Varje år anordnas i genomsnitt ca 150 event på Lindholmen Science Park. Däribland Lindholmen Open Day och Lindholmen Software Development Day. Syftet är att skapa förutsättningar för utveckling och innovation. Här ges möjlighet att ställa ut och ordna föreläsningar allt för att skapa möjligheten till att förmedla kunskap och skapa nya kontakter. Mycket populära event där deltagarantalet ökar från år till år.

 

UPPDRAGET:

Att marknadsföra eventen i alla dom kanaler som är viktiga för målgruppen. Vi valde att gå digitalt och jobba med informationsskärmar på hela området och i sociala media. Dessutom tog vi fram informationsmaterial för själva eventet; banderoller, rollups, kartor, app och tryckt programblad.

 

ART DIRECTION

GRAFISK FORMGIVNINIG

ILLUSTRATIONER

LINDHOLMEN SCIENCE PARK

Lindholmen Science Park är förutom ett dynamiskt och kreativt område även en arena för samverkan utan geografiska gränser. Inom arenan drivs flera av Sveriges främsta utvecklingsprojekt, med fokus på morgondagens mobilitet för människor och gods. Med utgångspunkt från samhällsutmaningar och ett gemensamt behov av ny kunskap accelereras möjligheterna till nya lösningar, vilket långsiktigt skapar ökad tillväxt och innovationskraft för Sverige.

Besök lindholmen.se