VOLVO EVENT – VOLVO IN GOLV

Externt inhouse 2012 - 2016

Volvo in Golf var en del i Volvo Event som är ett samägt bolag mellan bl a AB Volvo och Volvo Cars. Volvo in Golf har en förhållandevis liten organisation och behövde förstärkning på marknadssidan. Samarbetet startade under 2012 men enstaka uppdrag men snabbt märkte vi att behovet ökade och så även uppdragen. Fyra stora internationella golfturneringar per år krävde i princip närvaro "around the clock". Uppdragen varierade och kunde vara allt från att ta fram kommunikation för stortavlor i Kina (Volvo China Open) eller give-aways och profilmaterial (Volvo Pro Golf Invitational) till Volvo Events egen övergripande marknadsföring. Tyvärr avvecklades verksamheten under 2016.

 

ART DIRECTION

GRAFISK FORMGIVNING

ILLUSTRATION

VOLVO IN GOLF

Ett varumärke blir starkare om många upplever varumärket som positivt och att det motsvarar de förväntningar man har och samtidigt lever upp till det man lovat. Ju fler som känner till ens varumärke och också är positiva desto starkare blir varumärket. Om man också kan knyta många sk ambassadörer till varumärket, dvs personer som människor lyssnar på eller ser upp till, stärker man varumärket ytterligare.

 

Volvo in Golf arrangerade varje år fyra stora internationella golfturneringar världen över med syfte att stärka Volvos varumärke. Genom sporten når man många människor med samma intresse samtidigt. Med olika inriktning kan man dessutom nå fler målgrupper. Ett sådan exempel är Volvo World Golf Challenge som är världen största amatörgolftävling. Den börjar på nationell klubbnivå där varje lokal återförsäljare bjuder in kunder och potentiella kunder. Under tävlingsdagen ges då möjlighet för säljaren att prata och umgås på ett personligt plan och skapa en relation samtidigt som man gör något trevlig tillsammans. Dom som kvalificerar sig till världsfinalen kommer att få en upplevelser utöver det vanliga där dom under några dagar får uppleva spänning och gemenskap, träffa och umgås med intressanta människor, träna med golfens största namn och göra det dom älskar – spela golf. Vem blir inte ambassadör efter det.