Vill du vidareutveckla dig och bli bättre på det du gör?

Vi vänder oss till dig som jobbar på reklambyrå eller marknadsavdelning, studerar eller på annat sätt har behov av att utöka dina kunskaper inom visuell formgivning. Vi erbjuder behovsanpassade praktiska kurser och stödjande coachning så du kan bli ännu bättre på det du gör.

kurser

coachning

Adobe CC

Grafisk formgivning & Design

Just nu kan vi erbjuda skräddarsydda och behovsanpassade kurser, till enstaka elever eller hel grupp, i Adobe Photoshop, Adobe Illustrator och Adobe InDesign.

 

 

Exempel på anpassade kurser:

 

Potoshop Grund

Grundkursen vänder sig till oerfarna användare där du lär dig dom första grunderna, anpassa bildstorlek, enkelt montage av bild och text. Dessutom får du tips om hur du kan nå resultat på ett effektivt sätt.

 

Potoshop Advanced

Efter dina behov kan du t ex lära dig hur du klonar, lappar och lagar, mer avancerat montage, jobba med maskning eller hur du kan förenkla ditt arbetsätt genom CC Libraries.

 

illustrator restart

Det var länge sedan du jobba i programmet och behöver komma igång igen. Självlart är kursen behovsanpassad men exempelvis lär du dig om nyheter, kontroller och verktyg, hur du jobbar med lager, färger och toningar och får tips om smarta arbetsätt.

 

indesign – Layout för trycksaker

Lär dig att lägga upp dokument för tryck, skapa mallsidor, text- och typografimallar, montera bilder, rubriker och text m m.

 

 

Kursernas innehåll och längd är behovsanpassade utifrån kunskapsnivå och mål. Vanligtvis brukar kurserna ligga på mellan 2-10 timmar uppdelat på ett eller flera kurstillfällen.

Att jobba kreativt med formgivning och grafisk design kräver ofta en palett av färdigheter. För att kunna vara en bra illustratör* och idéspruta behöver du kunna ta kunden på rätt sätt, ställa de rätta frågorna för att få de svar du behöver, förstå marknaden, konkurrenter och omgivning. Du behöver förstå hela sammanhanget för att kunna göra en bra design.

 

När man är ny i yrket eller går utbildning kan det vara klokt att ha någon med lång erfarenhet att kunna fråga och stämma av sina tankar och idéer med. Att ha någon att bolla sina funderingar med och på en neutral nivå utan att bli bedömd.

 

Med mer än 30 år i yrket känner jag att jag kan bidra med mycket kunskap och tänkande inom formgivning. Och att kunna föra vidare olika sätt att ta tag i uppgifter, uppdrag och problemlösningar. Att kunna få till rätt manér och känsla för att nå uppsatt mål.

 

Jag erbjuder coachning inom grafisk formgivning och design och vänder mig till personer som i sitt yrke behöver komma framåt eller studenter som står inför starten av karriären.

 

Coachningen är individuell och anpassas till erfarenhet och mål.

 

 

* [ Ordet illustration kommer från lat. illustratio, av illustro upplysa, bestråla. ]

Vill du veta mer om coachning?

Kontakta mig genom att klicka på länken nedan.

JAG VILL VETA MER OM COACHNING

Vill du veta mer om behovsanpassade kurser?

Kontakta oss genom att klicka på länken nedan.

JAG VILL VETA MER OM KURSER I ADOBE CC

”– Hela vår kommunikationsavdelning gick Photoshop-kursen på Kaia. Vi fick den anpassad helt och hållet efter våra önskemål och våra skiftande förkunskaper. För mig, som jobbat en del i programmet förut innebar den bra repetition, nya sätt att jobba på och ytterligare kunskaper jag kan ta med mig. Kursen var digital via Teams och fungerade väldigt bra.”.

 

Olof Nordangård – Kommunikatör på Lindholmen Sceience Park

"– Jag hade kört fast i mitt examensarbete. Hellen hjälpte mig verkligen att komma vidare på bästa sätt. Genom sitt sätt att lyssna in och ställa frågor kunde jag förstå hur jag skulle komma vidare. Jag rodde verkligen hem mitt examensarbete på topp. Nu i efterhand känner jag att jag skulle kontaktat henne i ett mycket tidiagare stadie så jag redan då kunnat förstå min egen potensial och förmåga".

 

Irma Djurdjevic – nyutexaminerad grafisk designer, Högskolan i Luleå.